Jak motywować pracowników do pracy?

by on

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, najważniejsze są chęci do jej wykonywania. Ten oczywisty fakt jest trudniejszy do zastosowania w większych firmach przy dużej ilości pracowników. Motywowanie pracowników do pracy jest jednym z trudniejszych zadań jakie przypadnie menadżerowi. Największym utrudnieniem jest to, że właściciele firmy raczej starają się unikać dodatkowych kosztów, więc ciężko jest wynagrodzić kogoś np. podniesieniem pensji. Niestety ludzie to nie maszyny, a co za tym idzie, ich poziom motywacji nie jest stały. Psychologia pracy mówi, że aby ludzie byli najbardziej efektywni muszą uważać się za część zespołu i wiedzieć, że inni doceniają ich pracę.

Jak motywować pracowników?

Pierwszą możliwością, jaka się nasuwa, to stworzenie dobrej atmosfery w miejscu pracy. Kierownik musi ciągle monitorować atmosferę między pracownikami, rozmawiać z nimi, oraz mieć przyjazne stosunki. Kiedy zauważone zostanie, że jeden pracownik ma tendencję do wyścigu szczurów, nie szanuje innych, to należy niezwłocznie z nim porozmawiać. Pamiętaj, nawet, jeżeli jest to najbardziej uzdolniona osoba, ale przez jej zachowanie inni pracownicy nie lubią chodzić do pracy, to oznacza, że jednak nie przynosi firmie takich korzyści o jakich się na początku myślało. W pozycji lidera najważniejsze jest zaufanie innych. Jeśli ludzie mu ufają, nie będą bać się powiedzieć, że z czymś sobie nie radzą, albo zapytać o radę. W celu poprawy relacji w grupie, zagraniczne firmy oferują wyjazdy integracyjne, co jest dobrym pomysłem, gdyż wzmaga także lojalność. Jeśli kogoś lubimy jesteśmy bardziej skorzy do pomagania mu, a nawet brania nadgodzin. Dlatego tak ważne jest, aby także prezes miał przyjazne stosunki z załogą. Te przykłady motywacji wymagają ciągłej pracy, ale mają długotrwałe skutki. Szczęśliwi ludzie są bardziej wydajni, mają lepiej otwarty umysł na niecodzienne taktyki, oraz są bardziej chętni.

Dostrzeganie oraz uznanie

Są to najważniejsze przykłady motywowania, które nie mogą jednak istnieć bez wspomnianej wyżej atmosfery. Polacy mają złudne wyobrażenie, że nie należy dziękować pracownikom za ich pracę gdyż „należy to do ich obowiązków”. Nie dostrzegają jak ktoś zrobi coś ponad dobrze, ale bez trudu zauważą każdą pomyłkę. Konsekwencją tego są popularne w ostatnich latach samobójstwa z powodu pracy. Już psychologowie behawioralni zrozumieli że najlepiej działają nie kary, lecz nagrody. Nawet niewielka gratyfikacja daje większy efekt niż najgorsza kara. Behawioryści mówią także, że najlepsze nie są nagrody zewnętrzne, lecz wewnętrzne.

Co to są nagrody wewnętrzne?

Ich zadaniem jest podniesienie samooceny, pewności siebie oraz świadomości swoich kompetencji. Odbywać się to może przez:

  1. Dziękowanie pracownikom za ich pracę w sposób nieregularny.
  2. Dostrzeganie wszystkich dobrze wykonanych zadań i mówienie o tym na głos.
  3. Wysłuchiwanie wszelkich propozycji, pomysłów, oraz nie odrzucanie ich natychmiast, lecz ustne wyjaśnienie dlaczego ten pomysł nie jest dobry, lub co można w nim poprawić.
  4. Zachęcanie do współpracy, np. poprzez organizowanie co jakiś czas spotkań, zabaw.
  5. Nadzorowanie pracy, nie poprzez wytykanie błędów lecz dzielenie się doświadczeniem. Podawaj wskazówki, jak można efektywniej wykonać zadanie.
  6. Pracodawca, kierownik czy menager, to tacy sami ludzie jak ich pracownicy. Skoro ludzie uczą się na zachowaniach innych, to wysoko postawienie pracownicy powinni być życzliwi, uśmiechnięci, ale nie uważający się za kogoś lepszego. Szczególnie powinni być terminowi w wypłacaniu pensji, oraz nie popełniać tych błędów które wytykają swoi ludziom.
  7. Najważniejszym elementem jest rozmowa. Dlatego codziennie należy poświęcić czas na porozmawianie z każdym ze swoich ludzi, nawet bardzo krótko.
  8. Chwalenie sam na sam jest najczęstszą formą gratyfikacji, ale dużo skuteczniejsze jest kiedy ma miejsce przy innych ludziach, zwłaszcza przy kliencie.
  9. Na koniec, zawsze zauważaj kreatywność, profesjonalizm, zaangażowanie oraz inicjatywę, nawet jeśli nie były one w tym momencie skuteczne.

You may also like

Leave a Comment